HRM advies op maat

 • Stacks Image 16

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 17

  Caption Text

  Link
 • Caption Text

  Link
 • Stacks Image 24

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 27

  Caption Text

  Link
 • Caption Text

  Link
 • Caption Text

  Link

Stacks Image 78
A: Persoonlijke & professionele ontwikkeling
Menselijk talent is de basis van alle ondernemen. Maar talent alleen is niet voldoende. Als er geen sterke persoonlijke motivatie is, dan werken mensen niet effectief en efficiënt, niet met plezier en voldoening. Inzetbaarheid betekent beschikken over competentie én commitment. Het is van cruciaal belang dat competenties van medewerkers en behoeften van organisaties op elkaar aansluiten.

Ontwikkeling is gericht op het verdiepen van je bewustzijn voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag. De bedoeling is dat je in beweging komt.

Coaching is ook een klankbord hebben. Met name als je persoonlijk of zakelijk niet eruit haalt wat erin zit. Je wilt dat veranderen en nieuwe keuzes maken.

Op interactieve wijze wordt je aangezet tot effectief gedrag door:
 • bewustwording en persoonlijke groei
 • het vergroten van zelfvertrouwen en
 • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Alleen vanuit het bewustzijn van wie je bent en wat je wilt, kun je echt gaan ondernemen met jouw talenten: leren hoe je het beste uit jezelf kunt halen en kunt werken én leven met voldoening en plezier.

news
Bij ieder coachingstraject krijg je de beschikking over een digitaal dashboard om je eigen ontwikkeling te monitoren en te sturen en JIJ in control bent over je eigen ontwikkeling.

Wat is een digitaal dashboard? Een eigen account waarin je je ontwikkel-doelen stelt, je mensen uit je omgeving kunt vragen je feedback te geven, je testen kunt doen, ontwikkeltips krijgt, leuke filmpjes ziet over ontwikkelen van specifieke competenties etc etc. Alles vormgegeven middels (groei) grafieken en overzichtelijke schema's.
Stacks Image 85
B: Outplacement
Bij het verlaten van een werkgever en het zoeken naar een nieuwe weg, voltrekt zich een heel proces: van persoonsanalyse, naar arbeidsmarktanalyse, vervolgens solliciteren en dan een nieuwe baan!

De vraag naar een outplacement traject kan vele oorzaken hebben; onderlinge overeenstemming tussen werkgever en medewerker, ontslag, reorganisatie etc. De overeenkomst tussen deze aanleidingen is altijd dat de persoon in kwestie een hele verandering moet doorstaan. Daarbij spelen verwerking en acceptatie een rol. Het leidt echter ook vaak tot zeer positieve nieuwe keuzes. De verandering kan iemand ook inspireren om te gaan voor wat je écht wilt!

Outplacement is bedoeld voor iedere man of vrouw die stimulerend begeleid wil worden naar een functie bij een andere werkgever.
Stacks Image 94
C: Burnout
Mensen worden op het werk geconfronteerd met: een hoog werktempo, grote hoeveelheden (elektronische) informatie, complex en veeleisend werk, chronisch tijdgebrek, stress en hoge werkdruk, onvrede of verstoorde werkrelaties, enz. Langdurige werkstress kan leiden tot burnout, een aandoening met aanhoudende vermoeidheid en emotionele uitputting als belangrijkste symptomen.

Het is in een coachingstraject van belang om de persoon beter te leren omgaan met stress en werkstress. Er wordt eerst informatie gegeven over burnout en het ontstaan daarvan. Men krijgt daarna richtlijnen en handvatten aangereikt om overbelasting te minimaliseren en in de toekomst te voorkomen. Tevens is het belangrijk dat je inzicht krijgt in wat dit proces je leert en hoe je er juist sterker kunt uitkomen!
D: Leiderschap
Bij leiderschap gaat het om meer dan het aansturen van medewerkers op taken en verantwoordelijkheden. Het gaat in eerste instantie over het kennen van jezelf en invloed uitoefenen op je eigen gedrag. Door meer invloed uit te oefenen op je eigen gedrag ontstaat er meer invloed op de mensen om je heen.

Het doel is om de talenten van de leidinggevende maar ook indirect van de medewerkers beter te benutten!

Hoe kun je als manager, directeur of bestuurder van een organisatie een succesvol leider zijn? Vaak leidt deze vraag tot verdere verdieping en inzichtvragen, zoals:
• Ben ik een leider?
• Welke talenten heb ik en hoe kan ik daarmee in diverse situaties succesvol zijn?
• Wat is mijn stijl?
• Hoe geef ik vorm aan de gewenste organisatieverandering?
• Hoe bouw ik een succesvol team?
• Wat maakt een organisatie succesvol en hoe kan ik daarop sturen als leider?

Naast inzichtgevende gesprekken, bespreken van praktijksituaties en meten van de voorkeursstijl, wordt er ook een individuele maatwerktraining toegevoegd aan het traject.