HRM advies op maat

 • Caption Text

  Link
 • Caption Text

  Link
 • Stacks Image 18

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 34

  Caption Text

  Link
 • Caption Text

  Link
 • Stacks Image 39

  Caption Text

  Link
 • Caption Text

  Link
Stacks Image 108
A: Groot ego klein leiderschap, klein ego groot leiderschap
Het ego zit de mens vaak erg in de weg. Vooral voor leidinggevenden kan dit onderdeel van het karakter een ernstige belemmering zijn voor succesvol management. Onnodige misverstanden, frustraties, verloop van de beste medewerkers, het zijn maar enkele van de vaak vele negatieve gevolgen. In deze workshop wordt duidelijk gemaakt wat het ego is en hoe het per persoon zijn invloed laat gelden. Daarnaast wordt uitgelegd hoe je zo effectief mogelijk met de kennis van je eigen ego leiding kunt geven.

Programma (workshop, eventueel gevolgd door individuele coaching)

 • Korte inleiding over het ego en voorbeelden van verschillende ego-eigenschappen en hun effecten op het leiderschap. Als we niet weten wat het ego is, kunnen we er ook geen invloed op uitoefenen. Zodra we het ego als begrip kunnen herkennen, kunnen we de samenhang begrijpen van zijn invloed op het leiderschap. Slecht leiderschap veroorzaakt strijd en tijdelijke resultaten, goed leiderschap veroorzaakt groei en duurzame resultaten.
 • Kennismaking met het eigen ego. In deze oefening ondervindt de deelnemer zijn ego in relatie tot persoonlijke openheid, zelfvertrouwen en het verlangen tot groei. Dit onderdeel is de kern van de workshop omdat hier ondervonden wordt hoe sterk het ego belemmerend dan wel stimulerend werkt op het leidinggeven. Anderen leiding geven is eerst jezelf leiding kunnen geven.
 • Waarom een kleiner ego zoveel effectiever werkt. Over de eenheid van zelfkennis en natuurlijk gezag en de relatie tussen onbewust gedrag en verkeerd gebruik van macht. De slagkracht van iemand wordt gelijk aan de mate waarin hij zichzelf kan aanpakken.
 • Evaluatie van het eigen ego en persoonlijke aanwijzingen.
Stacks Image 115
B: Charisma, wat is dat eigenlijk?
Charismatische mensen zijn inspirerend en motiverend. Zowel persoonlijk als zakelijk. Omdat ze ´iets´ lijken te hebben. Een extra bron, glans en stuwkracht die anderen aanzet nog beter hun best te willen doen. Is charisma een geheimzinnig iets dat slechts aan enkelen is voorbehouden? Of kunnen meer mensen dit wonderlijke vermogen leren ontwikkelen om zo het beste uit zichzelf en anderen te voorschijn te halen? Vind uw antwoorden en stel uw vragen in deze workshop.

Programma (workshop, eventueel gevolgd door individuele coaching)

 • De werking van charisma. Wat is charisma? Voorbeelden van charismatische mensen en welke overeenkomsten en eigenschappen ze delen. Is charisma aan te leren of te ontwikkelen? Waar ligt de bron van het charisma en hoe geef je deze vervolgens vorm in je dagelijkse leven en werk? Welke rol speelt je zelfbeeld en taakopvatting in relatie tot het begrip charisma?
 • Op zoek naar de eigen bevlogenheid. In deze oefening in charismatisch handelen verdiepen de kandidaten zich eerst in hun rolmodellen van charismatische mensen. Wat spreekt hen in deze voorbeelden aan? En vooral: waarom? Vervolgens krijgen ze de mogelijkheid de kwaliteit van hun eigen charismatisch vermogen te toetsen aan de praktijk van dat moment. De opgegeven opdracht zal invoelbaar maken dat charisma geen zaak is van specifieke kennis of opgedane ervaringen maar vooral gebaseerd is op aandacht en werkelijke aanwezigheid.
 • Charisma als totaalbeleving. De bezieling waarmee wij leven en werken, heeft grote invloed op ons charisma. Zolang we nog te weing doortrokken zijn van een passionele relatie met alles wat we doen, leven we op halve kracht, werken we met een getemperd vuur. Het gevolg: een geremde kijk en een aanpak die strandt in kortzichtigheid en halfslachtige oplossingen. Duurzaam opgebouwd charisma daarentegen, geeft ons een heldere visie op het geheel en tegelijk een scherp bewustzijn van het detail. Deze combinatie van ruimheid én concentratie vraagt een voortdurende actualisering van onze dieper liggende motieven. Alleen zo houdt het charisma zijn sprankeling en overtuigingskracht.
 • Charisma en toekomst. Op basis van de getoonde kwaliteiten in de oefening charismatisch handelen, ontvangen de kandidaten individuele aanwijzingen hoe zij hun persoonlijk charisma verder kunnen ontwikkelen en functioneel kunnen toepassen.
Stacks Image 122
C: Authenticiteit als onderscheidend element
Veel ondernemingen blinken uit in inwisselbaarheid. Eenvormigheid en een veilige algemeenheid lijken voor veel bedrijven het zakelijke fundament te zijn. In deze workshop wordt uitgegaan van een geheel ander concept: eigenheid. Wat is het geheim van authenticiteit? En wat betekent authenticiteit voor een onderneming? Welke gevolgen heeft een grotere eigenheid op het functioneren van mensen en de uitstraling van een bedrijf? En dus ook voor de gezondheid van een onderneming als geheel? Vind uw antwoorden en stel uw vragen in deze workshop.

Programma (workshop, eventueel gevolgd door individuele coaching)

 • Het geheim van authenticiteit. Waarom is het zo zeldzaam? En waarom is middelmatigheid vaak de norm? Wat zijn de voordelen van algemeenheid en wat de risico’s van authenticiteit voor een onderneming? Is authenticiteit iets wat iedereen heeft en zo ja, hoe versterk je dit dan?
 • Op zoek naar authenticiteit. In dit onderdeel wordt de eigen verbinding met het begrip originaliteit verkend. Iedere deelnemer verdiept zich in zijn idee over dit onderwerp en wordt daarna door middel van een persoonlijk interview aan de tand gevoeld. De waarde van authenticiteit als persoonlijk en zakelijk uitgangspunt staat hierbij centraal. Deze praktijkoefening is de basis waarop concrete adviezen voor individuele en functionele doeleinden worden geformuleerd.
 • De invoering van authenticiteit. Hoe breng je authenticiteit in de praktijk van alledag? Zowel privé als zakelijk? Waar moet je op letten? Welke verantwoordelijkheden komen te voorschijn als je meer authenticiteit in het bedrijf wilt introduceren?
 • Persoonlijke en zakelijke adviezen op basis van het interview.