Skip to main content

Persoonlijke & professionele ontwikkeling

'You don't have to be great to start, but you have to start to be great'

Talent

Menselijk talent is de basis van alle ondernemen.

Maar talent alleen is niet voldoende. Als er geen sterke persoonlijke motivatie is, dan werk je niet effectief, niet efficiënt en niet met plezier en voldoening.

Inzetbaarheid betekent beschikken over competentie én commitment. Het is van cruciaal belang dat competenties van medewerkers en behoeften van organisaties op elkaar aansluiten.

Ontwikkeling

De bedoeling is dat je in beweging komt. De beweging is meer jezelf worden, in plaats van veranderen.

Dat kan door belemmeringen weg te nemen, waardoor er kracht en plezier ontstaat en talenten die nog in de knop zitten tot bloei kunnen komen.

Ontwikkeling is gericht op het verdiepen van je bewustzijn voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag.

In plaats van veranderen naar iemand die je niet bent, en tegen de stroom inzwemmen om tegen je eigen drijfveren en persoonlijkheid te vechten.

Coaching

Coaching is ook een klankbord hebben. Met name als je persoonlijk of zakelijk niet eruit haalt wat erin zit. Je wilt dat veranderen en nieuwe keuzes maken.

Alleen vanuit het bewustzijn van wie je bent en wat je wilt, kun je echt gaan ondernemen met jouw talenten: leren hoe je het beste uit jezelf kunt halen en kunt werken én leven met voldoening en plezier, vanuit innerlijke rust en vertrouwen.

Wij bieden coaching aan op diverse vlakken, welke ook gecombineerd kunnen worden.

Op interactieve wijze word je aangezet tot effectief gedrag door:

  • bewustwording en persoonlijke groei
  • het vergroten van zelfvertrouwen en
  • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Wij bieden een maatgerichte, persoonlijke aanpak met respect voor de individuele behoefte en in lijn met de doelstelling van de organisatie. Gericht op het bewust kiezen van een (zo nodig nieuwe) eigen weg. Vanuit een beter zicht op wat het individu wenst, op wat hij of zij te bieden heeft én op wat haalbaar en realistisch is. Maatwerk omdat geen twee personen en hun situaties gelijk zijn.

Ook het beste halen uit de talenten
binnen uw organisatie?

Neem vrijblijvend contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Over Inside Out     Contact opnemen